Termeni și condiții de utilizare

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest document înainte de a instala programul software având conţinut educaţional în format multimedia denumit în continuare “PROGRAMUL”. Prin instalarea, copierea sau utilizarea “PROGRAMULUI”, demonstraţi înţelegerea şi acceptarea în totalitate a termenilor si condiţiilor. Dacă nu sunteţi de acord cu condiţiile acestei înţelegeri, nu instalaţi, nu folosiţi si nu păstraţi copii ale “PROGRAMULUI”.

DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA “PROGRAMULUI”. “PROGRAMUL” este proprietatea exclusivă a societăţii SIVECO Romania SA. “PROGRAMUL” este protejat de convenţiile internaţionale şi de legislaţia României referitoare la protecţia dreptului de autor, ca şi de alte legi şi tratate asupra proprietăţii intelectuale.

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE. Prin achiziţia în magazine a produsului fizic având conţinut educaţional, SIVECO Romania SA vă acordă dumneavoastră şi numai dumneavoastră dreptul ne-exclusiv, ne-sublicenţiabil si ne-transferabil sub orice modalitate juridică (cum ar fi - dar fără a se limita la - închiriere, cesiune, etc.) de a utiliza “PROGRAMUL”.
Odată cu achiziţia produsului fizic aţi primit şi un fluturaş care conţine un cod unic de forma AAAA-AAAA-AAAA-AAAA. Acesta vă permite descărcarea “PROGRAMULUI” de pe platforma http://dl.manualplusdigital.ro pusă la dispoziţie de SIVECO Romania SA. Acest cod va putea fi folosit pentru o SINGURĂ variantă a produsului achiziţionat, aşa cum este precizat în platformă.
După descărcare, “PROGRAMUL” va putea fi instalat şi activat pe un SINGUR dispozitiv (calculator desktop, laptop sau tabletă) în funcţie de varianta selectată la descărcarea din platformă.
Pentru instalarea şi activarea pe un alt dispozitiv, procedura este următoarea:

  • dacă se doreşte instalarea pe un dispozitiv cu acelaşi sistem de operare, se va dezactiva licenţa de pe primul dispozitiv şi se va activa pe noul dispozitiv;
  • dacă se doreşte instalarea pe un dispozitiv cu sistem de operare diferit, atunci se va achiziţiona un produs fizic nou şi odată cu el un fluturaş având un cod unic nou.

In mediul Windows, aplicația functionează numai pe versiunile Winows XP, Vista,7, 8 pe următoarele dispozitive: laptop, desktop și tabletă. In mediul Android, aplicația funcționează numai pe tabletă.

După instalare, înainte de a deschide aplicația, vă rugăm să vă asigurați că aveți conexiune la internet funcțională. Aceasta este necesară pentru activarea licenței.

Dacă aveți o tabletă cu sistem de operare Windows 8.1, pentru activarea “PROGRAMULUI” aveți nevoie de tastatură conectată la tabletă. Această problemă se va rezolva în versiunile ulterioare.

Dacă doriți să dezinstalați “PROGRAMUL” de pe sistemul de operare Android, este necesar să dezactivați licența înainte de dezinstalare accesând meniul Setări din meniul “PROGRAMULUI”. Această problemă se va rezolva în versiunile ulterioare.

Pentru a face dezactivarea licenței este necesară existența unei conexiuni funționale la Internet.
Nu aveţi dreptul de a exploata “PROGRAMUL” decât în scopurile indicate de SIVECO Romania SA.

COPYRIGHT. Toate drepturile, indiferent de natura lor, titlul de proprietate intelectuală şi orice beneficiu privind “PROGRAMUL” şi a oricăror copii ale “PROGRAMULUI” aparţin în mod exclusiv societăţii SIVECO Romania SA. “PROGRAMUL” este protejat de legislaţia internă în materia proprietăţii intelectuale, precum şi drepturilor de autor si de prevederile tratatelor internaţionale. Nu aveţi dreptul de a copia, în întregime sau parţial, “PROGRAMUL”. Nu puteţi sub-licenţia, închiria, împrumuta, vinde, distribui sau transmite prin leasing sau prin alt act juridic sau în orice alt mod exploata, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, integral sau parţial, “PROGRAMUL”. Nu aveţi voie să comunicaţi, să faceţi cunoscut sau disponibil “PROGRAMUL”, integral sau parţial, către terţe persoane, în/prin panouri de informaţii electronice publice, grupuri de ştiri, site-uri web publice, servere FTP publice sau alte mijloace de postare sau transmitere de material pe internet, servicii on-line sau reţele cu răspândire globală. Nu aveţi voie sa faceţi cunoscut sau disponibil “PROGRAMUL”, integral sau parţial, prin acces la distanţă, către terţe persoane. Nu aveţi dreptul de a primi, de a utiliza sau de a examina nici o sursă de cod sau documentaţie de proiectare în legatura cu “PROGRAMUL”. Nu aveţi voie să decompilaţi, să recompilaţi, să dezasamblaţi, să folosiţi “PROGRAMUL” pentru a crea lucrări, produse sau servicii derivate, să-l fuzionaţi cu alte produse, baze de date sau servicii, să modificaţi, să alteraţi sau să adaptaţi integral sau parţial “PROGRAMUL” (incluzând, dar fără a se limita la translatări, extensii, extinderi de funcţionalitate sau proiecte complementare), să traduceţi, sau să faceţi incercări de a reconstitui codul sursă pentru “PROGRAM”. Nu aveţi dreptul să folosiţi “PROGRAMUL”, integral sau parţial, într-un mod care ar afecta drepturile de autor şi celelalte drepturi de proprietate ale societăţii SIVECO Romania SA. Nu aveţi voie să stergeţi, sa inlăturaţi sau să ascundeţi în orice fel anunţul cu privire la drepturile de autor ale societăţii SIVECO Romania SA privind “PROGRAMUL”. Fără nicio excepţie, modul în care utilizaţi acest sistem trebuie sa fie conform cu prevederile acestui Acord. Toate drepturile privind “PROGRAMUL” sunt rezervate societăţii SIVECO Romania SA. Nicio parte a “PROGRAMULUI” nu va putea fi reprodusă sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloc, incluzând fotocopiere şi/sau înregistrare, fără acordul expres al societăţii SIVECO Romania SA.

ABSENŢA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE. Societatea SIVECO Romania SA nu va putea în niciun caz să fie răspunzătoare de niciun fel de daune directe, indirecte sau subsecvente, inclusiv profit sau beneficiu nerealizat, prejudicierea vânzărilor sau afacerii, prejudicierea reputaţiei, pierderea de date sau de software sau pierderea dreptului de a utiliza date sau software, orice alte pierderi financiare, sau de nicio altă daună accidentală directă sau indirectă, decurgând din utilizarea, funcţionarea sau imposibilitatea de a utiliza “PROGRAMUL” din incapacitatea de a folosi programul sau din modul în care este folosit acesta, chiar dacă societatea SIVECO Romania SA a fost informată despre existenţa sau posibilitatea unor astfel de daune. Limitările stabilite mai sus se vor aplica în momentul când utilizaţi “PROGRAMUL”, indiferent dacă acceptaţi sau nu.

DIVERSE. Prevederile acestui document este reglementat de legislaţia României. Dacă oricare dintre prevederile acestui document s-ar dovedi ilegală, nulă sau, pentru oricare motiv, inaplicabilă, atunci nu vor fi afectate validitatea sau aplicarea celorlalte prevederi ale sale.